สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 9 ปี 

CATC Congratulates on the 9th Anniversary of S.R.T. Electrified Train Company Limited Establishment Day.

          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนผู้บริหารจากสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ครบรอบ 9 ปี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมบริจาคเงินสมทุนโครงการเพื่อประโยชน์ทางสาธารณกุศล โดยมี นาย สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน กรุงเทพฯ

           Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, acted as the CATC representative to congratulate on the 9th Anniversary of S.R.T. Electrified Train Company Limited Establishment Day. The Company provided Airport Rail Link services. The CATC representative donated money to fund charity projects. On the occasion, Mr. Suthep Panpeng, Director-General of S.R.T. Electrified Train Company Limited and President, together with executives, were recipients and they all welcomed the CATC representative on February 21, 2020, at the Airport Rail Link, Makkasan Station, Bangkok.    

 

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง