สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยครูการบิน และศิษย์การบิน AP110, AP111  ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ข่าวค่ำสำนักไทย” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท ประเด็น “ภาพรวมและแนวทางการควบคุมมาตรฐานของการเรียนฝึกบินของไทยเพื่อรองรับธุรกิจการบินในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ? ” และ “การฝึกการบินของศิษย์การบิน ที่สถาบันการบินพลเรือน ณ ศูนย์ฝึกหัวหิน” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

CATC President, Flight Instructors and Student Pilots, Class AP 110, 111 Give An Interview on Thai TV Channel 9 MCOT.

 

 

          On February 1, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkul, RTN, flight instructors and student pilots, class AP 110, 111 gave an interview at CATC Hua Hin for “Thai Evening News” program on Thai TV Channel 9 MCOT about “whether we could maintain aviation training standards in Thailand in order to efficiently and sufficiently support the current aviation business” and “flight training programs in CATC Hua Hin”

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง