สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                 นางสาวณฐกันต์  ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมแสดงความยินดีพร้อมเป็นตัวแทน สบพ. มอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและมีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 87  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง