สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 84 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อสาธารณกุศล โดยมี นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

 

***************************************