ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 84 รายการ