สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี

CATC Takes an Opportunity to Congratulate on the 79th Anniversary of the Department of Land Transport Establishment Day.

 

                     นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการกุศล ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย  โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           Miss Pukkanut Makchuoy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, took an opportunity to congratulate the Department of Land Transport on its 79th anniversary of the Department of Land Transport Establishment Day. In additional, Miss Pukkanut Makchuoy and her company donated money for charity and funded the Ramathibodi Foundation, under Ramathibodi Hospital, and Foundation for the Blind in Thailand. Mr. Chirute Visalachitra, Director-General of the Department of Land Transport, welcomed the CATC delegates on August 11, 2020, at the Department of Land Transport, Chom Phon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok.               

 

                                                                        *********************************