สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาค ในกองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ “ กรมการขนส่งทางบกเพื่อสาธารณประโยชน์ ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร

 

*********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง