สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสดังกล่าว สำหรับพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าพระครูภาวนาภิรัติ (หลวงสังข์ สังกิจโจ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทนจาก สถาบันการบินพลเรือน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี โดยมี นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบพร้อมให้การต้อนรับในงานดังกล่าว

 

CATC Joins the Cerebration for the 70th anniversary of Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd.

 

          Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd. celebrated its the 70th Anniversary of establishment by inviting Chaoprakun Somdejprawannarat to recite the Buddha’s stanza and to give sermons on the Dhamma. The morning ceremony was presided by Phra Khru Pawana Pirat (Luang Sang Sangkitjo) (monk side) and Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport (secular side). The ceremony took place on April 20, 2018 at the Aeronautical Radio Thailand Headquarter, Bangkok.

On this occasion, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, representing CATC, was welcomed by Mrs. Sarinee Angsusingha, AEROTHAI President as she came to join the ceremony and gave congratulatory flower basket to the President.

 

 

***************************************