สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

     นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการสถาบันการบินพลเรือน (7-ELEVEN)  ร่วมกับ  รศ.ดร. สมภพ  มานะรังสรรค์  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พร้อมด้วย คุณวิชัย จันทร์จริยากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และคุณจิร แก้วโยธา  รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานปฏิบัติการ  ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานฯ  โดยมีคณะผู้บริหาร  พนักงาน และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

         การเปิดร้านค้าสวัสดิการฯ ในครั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้ทำข้อตกลงกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ที่จะจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาด คิดเป็นร้อยละ 5 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน และนักศึกษาของ สบพ. ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น  ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่มารับบริการ  อีกทั้งมีคูปองส่วนลดสินค้าและเครื่องดื่มหลากหลายรายการ

         นอกจากนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดโต๊ะเก้าอี้สนามจำนวน  10 ชุด  เพื่อให้บริการพนักงานและนักศึกษา สบพ. รวมถึงผู้ปกครองและแขก สบพ. ใช้เป็นจุดพักผ่อน  ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาใช้บริการร้านค้าสวัสดิการดังกล่าวด้วย

 

CATC and CP All Public Co., Ltd. Opens 7-ELEVEN Convenience Store in CATC.

 

        On September 18, 2018 at CATC, Miss Pakanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC presided over the opening and the ribbon cutting ceremony of 7-ELEVEN convenience store in CATC and  She was joined by Assoc. Prof. Dr. Somphop Manarangsan, President of Panyapiwat Institute of Management, Mr. Wichai Chanjariyakul, Deputy Managing Director, CP All Public Company Limited and Mr. Jira Kaewyota, Deputy General Manager, Operating section. Also present at the ceremony were CATC executives, staff, students and interested public.

         CATC made an agreement with CP All Public Co., Ltd. to sell 5% lower than the market price. CATC staff and students will enjoy the benefits of consuming quality products at a reasonable price and getting more convenient in shopping. Activities in the event included giving out prizes to customers, discount coupons and on a wide range of beverages.

         In addition, CP All Public Company Limited set up 10 recreation outdoor tables and chairs for staffs, students, parents which can also be enjoyed 7-ELEVEN customers.

 

 

***********************************************