สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 7

 CATC Congratulates on the 7th Anniversary of the Department of Royal Rain Making and Agricultural Aviation Establishment Day.

 

         เมื่อวันที่  25 มกราคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 7 โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนและนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

      On January 25, 2020, Deputy Agriculture and Cooperatives Minister, Captain Thammanat Prompao presided over the congratulation ceremony on the occasion of the 7th anniversary of the Department of Royal Rain Making and Agriculture Aviation Establishment Day. In the event, Mr. Surasri Kidtimonton, Director General of the Department of Royal Rain Making and Agriculture Aviation took an opportunity to welcome executives from various agencies. On the occasion, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, and Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, the State Enterprise under the Ministry of Transport, congratulated on the Department of Royal Rain Making and Agriculture Aviation Establishment Day and donated money to fund the Foundation for the Disabled Person, at the Department of Royal Rain Making and Agriculture Aviation, Phahonyothin Road, Lad Yao Sub-district, Jatujak District, Bangkok.     

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง