สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้เเก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยานและการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 47 คน เป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน  วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument : AT-AI) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง