สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ประธานฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ซึ่งคณะผู้บริหารและพนักงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

     ในการนี้พนักงานและนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม และบริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง