สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดย นายกรัฐมนตรี ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง