สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี  CATC Congratulates on the 66th Anniversary of TOT Public Company Limited Establishment Day.

 

       นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน พร้อมด้วยพนักงานสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 66 ปี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายพิพัฒน์ ขันทอง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

         

                 Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, together with staff of CATC, a state enterprise operating under the Ministry of Transport, congratulated on the 66th Anniversary of TOT Public Company Limited. The CATC representatives gave baskets of flowers to TOT representatives in order to congratulate on the occasion. Group Captain Somsak Khaosuwan, Chairman of the TOT Board of Directors, and Mr. Pipat Khantong, Acting President of TOT Public Company Limited, received the baskets of flowers and took an opportunity to welcome the CATC representatives on February 24, 2020, at the Head Office of TOT Public Company Limited, located on Chaeng Wattana Road, Lak Si District, Bangkok.     

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง