สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ยังมีกิจกรรม Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถาบัน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************