สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th