สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        สถาบันการบินพลเรือน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 59 โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

         สำหรับวันคล้ายวันสถาปนา สบพ. ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานเฉพาะภายในองค์กร ซึ่งได้มีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน โดยก่อนเข้าร่วมงานให้สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของรัฐบาล ภายในงานมีการจัดพิธีทางศาสนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมร่วมสักการะพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล พระพุทธรูปประจำสถาบันการบินพลเรือน ศาลพระภูมิ และศาลตายาย หลังจากนั้นได้ทำพิธีเจิมและประพรมน้ำมนต์อาคาร11 และอาคาร12 ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน (อาคาร18ชั้น) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน อีกด้วย

 

CATC Holds the Event of the 59th Anniversary of the CATC’s Establishment Day.

 

           CATC held the event of the 59th anniversary of the CATC’s establishment day. On the occasion, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the event, together with the CATC executives, lecturers and staff, on June 4, 2020, at CATC, Bangkok.

      The event of the 59th anniversary of the CATC’s establishment day was held specifically in the organization and the number of participants was limited. In addition, body temperature screening points were provided for all participants who joined the event. Before entering the event area, participants had to wear hygienic masks and wash their hands with hand gel in order to comply with the government’s mitigation measures to prevent and control the spreading of COVID-19. In the event, the Buddhist religious ceremony was held to offer necessities to 9 monks and the participants took an opportunity to pay homage to Phra Buddha Juttaleesamongkol, the Buddhist icon of the CATC, spirit house and shrine of ancestors. After that, the anointment was held in order to sprinkle holy water in the Building 11 and Building 12 of the Aviation Personnel Development Center Construction Project, Administrative Department Building and other buildings with durable goods of CATC (18-storey-building), for auspiciousness. The CATC executives, lecturers and staff witnessed the aforementioned event.   

     

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง