สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี CATC Congratulates on the 58th Anniversary of the Institute of Public Relations Establishment Day.

 

       นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสบทบทุนให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2562  ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

        Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, the Civil Aviation Training Center, a State Enterprise under the Ministry of Transport, took an opportunity to congratulate on the 58th Anniversary of the Institute of Public Relations Establishment Day. On the occasion, Miss Varintorn Liamnak donated money to fund the Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. the Queen. The recipient in the event was Mr. Chaiwat Boonchavalit, Director and Acting Director General of the Institute of Public Relations, who took an opportunity to welcome CATC delegate, on October 21, 2019, at the IPR Building, Phaya Thai District, Bangkok.

 

***********************************************