ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน