สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  ครบรอบ 56 ปี โดยมี นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง