สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563

CATC Attends the Volunteer Activity on the Occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday Anniversary on December 5, 2020.       

   

      เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายรหัท อิงค์วิกรม ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

     On December 7, 2020, Mr. Rahat Ingwigrom, Director of President Bureau, CATC, the State Enterprise operating under the Ministry of Transport, acted as the CATC representative to attend the volunteer activity to improve the landscape of the Ministry of Transport and worked in collaboration with agencies under the Ministry of Transport in order to dedicate merit to the passed away His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great due to His Majesty the King’s birthday, the National Day of Thailand and the National Father’s Day, on December 5, 2020, at the Ministry of Transport.   

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง