สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการเพื่อพัฒนาองค์กรในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2567) ) ในมิติของการพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน/การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและฝึกอบรม  “CATC MOVING FORWARD” #NewChange2019

     โดยมี พลเรือเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธาน รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ในระหว่าง วันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

     

      CATC holds a workshop on 5-year project development for the organization (fiscal year 2020 – 2024) in terms of course development, plan for procurement of training/training equipment and development of educational and training personnel “CATC MOVING FORWARD” # NewChange2019

      The workshop was presided over by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and also present were instructors and staff. The event was held on September 11-13,  2019 at Mida Resort Hotel, Kanchanaburi.

 

 

***********************************************

 

บทความที่เกี่ยวข้อง