สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบิน  พาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 49 (HP-49) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็น ทุนจาก กองทัพเรือ จำนวน 3 คน  ทุนจาก กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3 คน  และทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาน จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ อาคาร 1  สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

  *********************************************** 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง