สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 44 ปี

CATC Congratulates on the Occasion of the 44th Anniversary of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) Establishment Day.

 

        นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยพนักงาน สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 44 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมีนางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

         Mr. Itthapatch Buranares, Director of Aviation Information Technology Bureau, CATC, together with CATC staff, took an opportunity to congratulate on the occasion of the 44th anniversary of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) Establishment Day. They donated money to support the BMTA Charity Fund. In the event, Mrs. Panida Thongsuk, Deputy Director for Administration, BMTA, welcomed CATC representatives and gave souvenirs to them on October 1, 2020, at BMTA, Huay Kwang Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok.         

 

 ********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง