สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        นายรหัท อิงค์วิกรม หัวหน้าแผนกนิติการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 43 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุน “กองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” โดยนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

      Mr. Rahat Inkvikrom, Chief of Legal Department, Acting Director of the President Bureau, CATC, took an opportunity to congratulate BMTA on its 43rd Anniversary of establishment. CATC donated money to fund “The BMTA Charity Fund”. On the occasion, Mr. Surachai Iamwachirasakul, the BMTA Director General was the recipient and he welcomed CATC, on October 1, 2019, at the BMTA Head Office, Huay Kwang, Bangkok.  

  

***********************************************