สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 4 ( Aviation Management for Executives Program) ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐเเละเอกชนในหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 37 คน

       ในการนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบันการบินพลเรือนร่วมแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Aviation Management for Executives Program, Class 4.

 

      On May 25, 2018 at Novotel Suvarnabhumi Airport Samutprakarn, Air Chief Marshall Sritpong Komutanont, CATC Chairman Board of Director presided over the certificate presentation ceremony of Aviation Management for Executives Program held on May 21-25, 2018. The program was attended by 37 participants from government agencies and private sectors in the aviation industry and other related organizations.

        The ceremony was attended by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, executives, instructors and staff.

 

 

***************************************