ประกาศประมูลขายทอดตลาดอากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ