สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

         พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี การดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. กรุงเทพฯ

 

***********************************************