ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ต.พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน