สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

         สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ตลาดนัดแนะแนว ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

***************************************

 

         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง