ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบัญชี 1 สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง