สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน สบพ. ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ทั้งแบบ On Site ณ สบพ. กรุงเทพฯ และแบบ Online ผ่านระบบ Video Conference

         พิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ เป็นกิจกรรมที่สถาบันการบินพลเรือน จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฉายวีดิทัศน์เรื่องราวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุ กิจกรรมการมอบโล่และของที่ระลึกต่างๆให้กับผู้เกษียณอายุอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง