สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์    ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มทส. ครบรอบ 27 ปี  ในโอกาสนี้  ในฐานะที่สบพ.เป็นสถาบันสมทบกับ มทส.  จึงให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องบินเครื่องยนต์เดียว แบบ TB – 9 Tampico หมายเลขทะเบียน HS – TCJ จำนวน 1 ลำ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  สำนักวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ได้จัดพิธีรับมอบเครื่องบินลำดังกล่าวจากพลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  โดยผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา  มทส.  ครบรอบ 27 ปี   ” 27 ปี แห่งก้าวที่กล้า นำพาสู่สุรภิวัฒน์ ” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานเทคโนโลยี มทส. จ.นครราชสีมา

 

*********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง