สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดทำการประเมินการจัดงาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2563 (SAREX 2020)

CATC Holds the Exhibition and Prepares the Report on the Evaluation of the 2020 Search and Rescue Exercise Event (SAREX 2020). 

 

        คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติมอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 (SAREX 2020)ในวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานร่วมพิธี  ในโอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ และมีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด และนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ร่วมงาน ณ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมฯได้กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์การฝึกซ้อม จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2563 (SAREX 2020) และชมการฝึกซ้อม

 

      โดยนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อทดสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยาน ทบทวนการปฏิบัติตามแผนของระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชน สร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือเมื่อมีอากาศยานประสบภัย บูรณาการทดสอบประสิทธิภาพของข่ายการสื่อสารทั้งข่ายภายในประเทศและข่ายระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถเเละสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินต่อไป ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการฝึกสาธิตการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ การตั้งแสดงอากาศยาน ( Static Display) การอบรมวิชาการ การฝึก Table Top Exercise (TTX) การฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมติ (Scenario) อีกทั้งมีการเเลกเปลี่ยนข้อเสนอเเนะ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ มาพัฒนาให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 

 

       สำหรับการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้รับมอบหมายให้เป็นคณะผู้จัดทำการประเมินผลการจัดการฝึกซ้อมฯ เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบการค้นหาฯ ของประเทศ และการจัดการฝึกซ้อมฯ ในครั้งต่อไป  นอกจากนั้น สบพ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรทางด้านการบินร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ฝึกเเบบ Robinson R-44 มาจัดเเสดง Static Display ให้เเก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

 

         ในโอกาสนี้  นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน (ศฝบ.) เป็นผู้เเทน สถาบันการบินพลเรือนให้การต้อนรับคณะฯ และขึ้นรับโล่ที่ระลึกจากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เเละนักศึกษา สบพ.

 

        The National Search and Rescue Committee assigned the Royal Thai Police as the main organization to prepare the search and rescue exercise event for the year of 2020 (SAREX 2020) which was held from September 16 – 18, 2020. On the occasion, General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, presided over the event, alongside with General Anupong Paochinda, Minister of Interior, Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport, Mr. Atirat Rattanaset, Deputy Minister of Transport and executives. They all attended the opening ceremony for the event. Due to the opportunity, Governor Pakkapong Thawipat of Phetchaburi Province welcomed the aforementioned delegates. Delegates from the government sector, private sector and charity organizations from Petchaburi Province, CATC students and students from schools in Petchaburi Province attended the SAREX 2020 event at Praramhog Camp (King Rama VI Camp) in Phetchaburi Province. In the event, Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattongosoth, Assistant Commissioner-General of the Royal Thai Police and the Chairman of SAREX Committee, gave a briefing on the exercise situation. After that, the Prime Minister and his entourage took a visit at the SAREX 2020 Exhibition and watched the search and rescue exercise.      

 

    Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport, as the Chairman of the SAREX Committee, took an opportunity to report the objectives of the SAREX event. The Objectives were to test the operational readiness and promptness of relevant agencies regarding the aircraft, review practice according to the SAREX System Plan, disseminate knowledge to government officers and public, create understanding in the procedure of providing assistance when there was an aircraft accident, integrate and test the efficiency of communication networks at domestic and international level to comply with the ICAO standards by enhancing competency level and build up trust in developing Thailand to become the aviation hub. In the event, there were SAREX exhibition, aircraft and static display, academic training, table top exercise (TTX), problem solving activity according to scenario, and exchanging of opinions and suggestions. Outcomes from the event were used in the improvement of SAREX event for more completion and efficiency.     

       

      According to the SAREX 2020, CATC was assigned to act as the Committee on the SAREX evaluation which had responsibility to evaluate the readiness, promptness and efficiency of the search and rescue system which complied with the ICAO’s standards. The evaluation had to be made so relevant parties would acknowledge the guidelines on the development of the country’s search and rescue system and the next SAREX event. Moreover, CATC participated in the holding of an exhibition to introduce aviation study programs in collaboration with other relevant agencies. Exercise Helicopter Robinson R-44 was displayed (static display) for the event attendants to see.  

 

    In this opportunity, Wing Commander Apichart Watawattana, Director of the Flight Training Center, was the CATC representative who welcomed the delegates and received souvenir plaque from Mr. Chaiwat Thongkamkoon, Transport Ministry Permanent Secretary. Moreover, Wing Commander Apichart Watawattana took photos with CATC executives, instructors, staff and students.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง