สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือนร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

CATC Participates in the Activity Arrangement for the 2020 National Children’s Day Event.

 

      นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม และมอบของที่ระลึกให้กับพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ฐานทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ

     พร้อมกันนี้ นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมครูการบิน และศิษย์การบิน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมอากาศยาน และให้ความรู้ด้านการบิน พร้อมจัดแจกอุปกรณ์เครื่องเขียน ณ โรงเก็บอากาศยานศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

      สถาบันการบินพลเรือน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก จึงร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฎิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสาคัญของตนที่มีต่อแผ่นดิน ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมและเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 

      Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, together with CATC staff and students, participated in the activity arrangement for the 2020 National Children’s Day Event. Stationery was distributed to children who joined the event. In addition, the souvenirs from CATC were given to Air Chief Marshal Maanat Wongwat, Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, who presided over the opening ceremony of the 2020 National Children’s Day Event. The aforementioned event was held on January 11, 2020, at Squadron 601, Wing 6, Don Mueang Air Force Base, Bangkok.         

     Furthermore, Wing Commander Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center, CATC, together with flying instructors and student pilots, arranged activities for the National Children’s Day Event. They opened opportunities for children to see aircrafts and to learn about aviation. Stationery was distributed to children at the aircraft hangar of the Hua-Hin Royal Rain Making Center, Prachuab Khirikhan Province.

     CATC emphasized on the importance of children, so CATC arranged activities for the National Children’s Day Event on an annual basis in order to let children know about their self-importance and to motivate them to behave well, realizing that they could be important to the country in terms of paying attention in class, studying hard, behaving well and obeying the rules and regulations, spending time usefully, thinking well, having perseverance, having responsibilities and being honest. In addition, CATC aimed to motivate children to focus on their important roles toward the country, as stated in the 2020 National Children’s Day’s Motto, “Thai children must uphold unity, and be responsible Thai citizens”. Children were prepared with awareness in social involvement, and they were ready to become the strengths for the national development.   

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง