สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา “เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน ประจำปี 2563” ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบินนครสวรรค์

CATC Holds the Educational Exhibition to Introduce the Study Programs of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, “Open House to Aircraft Mechanic 2020”, at Nakhon Sawan Airport.

 

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน”ประจำปี 2563 (OPEN HOUSE TO AIRCRAFT MECHANIC 2020) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีหน่วยงานด้านการบินเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย GISTDA, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แมนทิแนนซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สถาบันการบินพลเรือน บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด และโรงเรียนชลประทานวิทยา

     ในการนี้ นางสาววรินทร   เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน พร้อมหัวหน้าแผนกการตลาดและอาจารย์จาก กอค. เป็นผู้แทน สบพ.ร่วมงานเปิดบ้านงานช่างอากาศยาน 2563 ของกรมฝนหลวง ณ สนามบินนครสวรรค์  ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการซ่อมอากาศยาน (เครื่องบินฝนหลวง) ชมเครื่องบินฝนหลวง และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับช่างซ่อมเครื่องบินผู้มากประสบการณ์ในการแนะนำหลักสูตรของ สบพ.และจัดแสดงนิทรรศการ

 

       On January 9, 2020, at 10.00 hrs. Mr. Nares Thamrongtipayakhun, Vice Minister for the Office of the Prime Minister, assigned by Captain Thammanat Prompao, Deputy Minister for Agriculture and Cooperatives, presided over the opening ceremony of the “Open House to Aircraft Mechanic 2020 Event”, by Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation.  

      In the event, Mr. Attaporn Singhavichai, Governer of Nakhon Sawan Province, gave a welcoming speech and Mr. Surasee Kittimonthon, Director-General of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, reported the information of the event. Various aviation agencies that participated in the exhibition displays were comprised of GISTDA, Asia Aviation Maintenance Company, Thai Austrian Technical College (Sattahip Technical College), CATC, M-Landarch Company Limited and Chonprathanwittaya School.      

    On the occasion, Miss Vatintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, together with Head of Marketing Department and instructors from Aircraft Maintenance Training Division, acted as the CATC representatives to attend the “Open House to Aircraft Mechanic 2020 Event”, by Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, at Nakhon Sawan Airport. In the event, there were activities, regarding the display of aircraft maintenance exhibition (aircrafts used in the royal rain making project), the display of royal rain making aircrafts, and a talk to exchange knowledge with experienced aircraft mechanics, the introducing of CATC study programs, and exhibitions.    

 

***********************************************