สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2563

CATC Attends the Merit Making Ceremony, Offering food to Monks, due to the 2020 New Year’s Event Held by the Ministry of Transport.      

 

     วันที่ 6 มกราคม 2563 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป และสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ พระภูมิประจำกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคมและบริเวณถนนด้านหน้ากระทรวงคมนาคม จากนั้นได้เข้าร่วมอวยพร นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

     On January 2020, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, together with CATC executives and staff, attended the merit making ceremony and food offering ceremony, dedicated to 63 monks. In addition, the CATC representatives paid respect to Phra Buddhakomnakombobhitra, the guardian spirit of the Ministry of Transport, on the 2020 New Year’s event of the Ministry of Transport. The New Year’s event was held at the Club Building, Ministry of Transport Auditorium, and on the road in front of the Ministry of Transport. Furthermore, the CATC representatives attended the blessing activity dedicated to Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport, Mr. Thaworn Senneam, Deputy Minister of Transport, Ministry of Transport’s executives and heads of relevant government agencies due to the New Year’s event.           

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง