สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมเข้านำเสนอและชี้แจงในรายละเอียดของงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านทางกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ 2563 ต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความสนใจและร่วมซักถามถึงรายละเอียดของภารกิจในด้านต่างๆของ สบพ. ด้วยความสนใจ นอกจากนั้นรัฐมนตรีทั้งสองท่านยังได้สั่งการและกำชับให้ สบพ. เร่งรัดการดำเนินการในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้สั่งการให้ สบพ. รายงานความคืบหน้าของการพิจารณาเอกสารดังกล่าวภายใน 15 วัน และขอให้ประสานงานกับสภาพัฒน์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง