สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ     กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

CATC Attends the Annual Phan Phum Laying Ceremony in 2020 to Pay Homage and Respect to the Statue of Somdech Phra Chao Borommawong Thoe Krom Phraya Chainat Narendorn on the Occasion of the Ministry of Public Health Establishment Day.  

 

            พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นตัวแทนในนามกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 เป็นปีที่ครบรอบ 102 ปีของการสาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, together with CATC executives and staff, acted as the representative of the Ministry of Transport to attend the Phan Phum Laying Ceremony (Phan Phum was the Thai styled pedestal tray with the flowers on it; the flowers were arranged in the shape of budding lotus). The aforementioned Ceremony was held to pay homage and respect to the Statue of Somdech Phra Chao Borommawong Thoe Krom Phraya Chainat Narendorn on the occasion of the Ministry of Public Health Establishment Day. The year of 2020 was the 102nd anniversary of the Thai public health establishment. The event was held on November 27, 2020, in the surrounding area of the Statue of Somdech Phra Chao Borommawong Thoe Krom Phraya Chainat Narendorn, in the Ministry of Public Health, Nonthaburi Province.  

 

 

 ********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง