สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563

CATC Participates in the Annual Royal Kathin Ceremony of the Year 2020, at the Ministry of Transport.

 

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

       ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

       Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport, led the team of executives from the Ministry of Transport, and chiefs of agencies and staff working under the Ministry of Transport, to participate in the annual Royal Kathin Ceremony of the year 2020. The aforementioned Ceremony was held to contribute merit to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. During the Ceremony, they all joined the Buddha’s mantra chanting and paid respect in front of His Majesty the King’s picture.   

        On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of the CATC, together with the executives from the CATC, a State Enterprise operating under the Ministry of Transport, attended the Royal Kathin Ceremony which was held on October 30, 2020, at the Devarajkunchon Temple, Dusit District, Bangkok. 

 

 

********************************************* 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง