สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563

CATC Attends the 2020 Plaque Awarding Ceremony and Farewell Party Held for Retired Officers of the Ministry of Transport. 

 

        นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้สังกัด ร่วมงานดังกล่าว

      ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนจาก สบพ. เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมแสดงความขอบคุณแก่คณะผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม จากนั้นรับชมวิดีทัศน์แสดงผลงานขณะดำรงตำแหน่ง รวมถึงการแสดงของชาวคมนาคม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

        Transport Minister Saksayam Chidchob presided over the 2020 Plaque Awarding Ceremony and farewell party held for retired  officers of the Ministry of Transport. Executives and Chiefs from agencies working under the Ministry of Transport also attended the Ceremony and farewell party. 

       On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, was the representative from CATC who took an opportunity to give a basket of flowers to Mr. Chaiwat Thongkamkoon due to his retirement. Together with CATC executives, Miss Pukkanut Makchouy showed gratitude and said thank you to retired officers of Ministry of Transport. Then, they all watched video clips showing works during the time when Mr. Chaiwat Thongkamkoon was in his position and watched the performances by the officers of Ministry of Transport. The event was held on September 28, 2020, at the Ministry of Transport, Bangkok.          

 

 

 

 ********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง