สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

CATC Holds the 2020 Plaque and Souvenir Awarding Ceremony for Retired Personnel. 

 

      พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

   พิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุเป็นกิจกรรมที่สถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการฉายวีดิทัศน์เรื่องราวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุ กิจกรรมการมอบโล่และของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุอีกด้วย

 

      FS.1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, presided over the 2020 Plaque and Souvenir Awarding Ceremony for retired personnel, on September 25, 2020, at CATC, Bangkok.     

    The Plaque and Souvenir Awarding Ceremony for retired personnel was an activity held by the CATC. It was held to show sympathy and gratitude, and honor retired personnel. In the event, there were many activities, such as showing video clips of retired personnel’s stories and feelings, and giving plaques, souvenirs and flowers to retired personnel.      

 

 

*********************************************