สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สบพ. จัดกิจกรรมพิธีผูกไทค์ ประดับเข็ม จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

CATC Holds the Tie and Pin Decoration Ceremony for New Students of the Bachelor of Technology in Aviation Program in the Academic Year of 2020.

 

      สถาบันการบินพลเรือน โดย กองวิชาบริการการบิน จัดกิจกรรมพิธีผูกไทด์ ประดับเข็ม นักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 เป็นประเพณีที่เหล่ารุ่นพี่ได้จัดเตรียมทำขึ้นให้กับรุ่นน้องปี 1 ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ทำให้รุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สบพ. กรุงเทพฯ

     The Aviation Management Division of the CATC held the tie and pin decoration ceremony for new students of the Bachelor of Technology in Aviation Program in the academic year of 2020. The ceremony was prepared by the CATC senior students and held for CATC freshmen. It was an activity which helped CATC freshmen to become familiar with CATC seniors and the environment. The aforementioned ceremony was held on July 30, 2020, at the Multi-purposed Building of CATC, Bangkok. 

                 

 

 

***********************************************