สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

CATC Attends the Ceremony of Oath Giving to Become Good Government Officers and Become the Power of the Nation in 2020, at the Ministry of Transport.  

           นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกล่าวนำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม

         ในการนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

           Transport Minister Saksayam Chidchob presided over the ceremony of oath giving to become good government officers and become the power of the nation in 2020, together with executives from the Ministry of Transport. 

           On the occasion, Miss Pukkanut Makchuoy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of the CATC, attended the ceremony of oath giving to become good government officers and become the power of the nation in 2020, and signed her name with blessing words to wish His Majesty the King excellent health and happiness on His Majesty the King’s birthday anniversary, on July 28, 2020, at the Ministry of Transport, Bangkok. The ceremony was held to express loyalty and gratefulness toward His Majesty the King’s gracious kindness.                           

 

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง