สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะตรวจผู้ประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ประจำปี 2563

CATC Welcomes the Delegates of Inspectors that Evaluate the Quality of the Aircraft Maintenance Engineer Training Center.

 

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และคณะผู้ตรวจประเมิน ในโอกาสมาเพื่อตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ของกองวิชาช่างอากาศยาน ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

         On July 22, 2020, Miss Pakkanut Makchuoy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of the CATC, together with CATC executives and instructors, took an opportunity to welcome Mr. Klod Senarak, Manager of Personnel Licensing Department, CAAT, and delegates of inspectors on the occasion of the quality inspecting event of the aircraft maintenance engineer training center of the Aircraft Maintenance Training Division in 2020. The inspection was scheduled from July 22-24, 2020, at CATC, Bangkok.           

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง