สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้สัมภาษณ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ผ่านสื่อเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

CATC Gives an Interview on the CATC’s New Student Admissions for the Academic Year 2020, Through the Website of Ban Muang Newspaper.  

 

     วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ให้สัมภาษณ์สื่อหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ในประเด็น “สบพ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563”  ผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์บ้านเมือง พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพ

    On March 9, 2020, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, gave an interview with the Ban Muang Newspaper in the topic of “CATC’s New Student Admissions for the Academic Year 2020”. The interview was made via the website of Ban Muang. In additional, the CATC Study Programmes and channels of new student admissions for the academic year 2020 were publicized at the Meeting Room 200, CATC, Bangkok.

         

 *********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง