สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562” พร้อมร่วมสักการะบูชาพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง โดยในวันดังกล่าวได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารใหม่ (อาคารกองวิชาอากาศยาน อาคารE) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************