สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

      นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในงานวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการ และกิจกรรมด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

      ในโอกาสนี้ นางสาวนิธิมา ศรีสองเมือง หัวหน้าสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย และดร.อาทิตย์ หิมารัตน์ ช่างเครื่องวัดประกอบการบิน3 รองประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เป็นตัวแทนจาก สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง