สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

      สถาบันการบินพลเรือนจัดสอบคัดเลือกวัดความรู้/ความถนัด เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 

***********************************************