สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี สบพ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
      กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน สบพ. แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาสีและกีฬาพื้นบ้าน และการมอบรางวัลกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง